+31 (0)6-42045079

325 kilometer aan wandelroutes in Venlo

325 kilometer aan wandelroutes in Venlo

325 kilometer aan wandelroutes in Venlo

Op vrijdag 7 juli is het 325 kilometer-tellende wandelnetwerk van gemeente Venlo feestelijk geopend. Het netwerk is mede tot stand gekomen door de bijdrage van gemeente Venlo, het Toeristisch Platform Venlo - Maasduinen en de vele enthousiaste vrijwilligers.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om het laatste stuk wandelnetwerk in Venlo binnenstad, Steyl en Tegelen te ontwikkelen en aan te leggen. Inmiddels is het hele gebied voorzien van wandelknooppunten en sluit het naadloos aan op het netwerk in Venlo WestMaas, Arcen, Lomm en Velden, Belfeld en de netwerken in gemeenten Peel en Maas en Beesel.

De wandelkaart en bijbehorende wandelgids, met 14 bijzondere themaroutes, is verkrijgbaar bij de VVV-kantoren en via de webwinkel op Liefde voor Limburg.

Het Routebureau zal, samen met de vele vrijwilligers, zorgdragen voor het beheer en onderhoud.