+31 (0)6-42045079

Nederland nog niet ''E-bike proof''

Nederland nog niet ''E-bike proof''

Nederland nog niet ''E-bike proof''

Recreatieve fietsers geven het recreatief fietsen in Nederland een 7,9. Steeds meer mensen rijden op een elektrische fiets, ook voor een recreatieve fietstocht. Uit de landelijke resultaten blijkt echter dat “Nederland nog niet E-bike proof is”.

Belangrijkste uitkomsten van het landelijke onderzoek zijn dat het de helft van de recreatieve fietsers vindt dat het comfort van fietspaden kan worden verbeterd en een groot gedeelte van de fietsers vindt dat het aantal rustplekken langs recreatieve fietsroutes te gering is.

De ANWB heeft deze zomer samen met de Fietsersbond, Nederlandse Toerfietsunie (NTFU) en de Stichting Landelijk Fietsplatform een enquête gehouden onder in totaal 11.228 recreatieve fietsers. Fietsen is een belangrijke vrijetijdsbesteding van Nederlanders. De samenwerkende fietspartijen willen dat fietsen een aantrekkelijke tijdsbesteding blijft en dat Nederlanders en toeristen kunnen blijven genieten van de variatie aan landschappen in Nederland. Nederland wil koploper in de wereld zijn en een goed toeristisch product te bieden met kwalitatief goede fietspaden. De aanbevelingen in de rapportage zijn een aansporing om het aanbod nog verder te verbeteren.

Het Routebureau gaat kijken naar verbeteringen in het comfort van de fietspaden en de gevaarlijke oversteekpunten en dit bespreken met de provincie en het Routepunt Zuid - Limburg.