+31 (0)6-42045079

Nieuwe bewegwijzering LF3 Maasfietsroute

Nieuwe bewegwijzering LF3 Maasfietsroute

Nieuwe bewegwijzering LF3 Maasfietsroute

In opdracht van de provincie Limburg gaat Routebureau Noord- en Midden-Limburg in het najaar de bewegwijzering van de LF3 Maasfietsroute vervangen. De borden worden kleiner, maar duidelijker!

Het Fietsplatform, de beheers- en onderhoudsinstantie van de landelijke fietsroutes, heeft in het kader van uniformiteit een voorstel gedaan voor de wijziging in bewegwijzering van de LFroutes. Alle provincies hebben ingestemd met deze wijziging. De Maasfietsroute (LF3) is de eerste route waarvan de bewegwijzering vervangen gaat worden. De borden worden kleiner, de informatie wordt overzichtelijker en de borden worden onder de knooppuntborden geplaatst. Begin december zullen alle borden in de regio vervangen zijn.