+31 (0)6-42045079

Provincie Limburg 4 sterren fietsregio

Provincie Limburg 4 sterren fietsregio

Provincie Limburg 4 sterren fietsregio

Het fietsnetwerk in Noord- en Midden-Limburg behoudt haar 4 sterren in de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s, die het Landelijk Fietsplatform iedere twee jaar uitbrengt.

Provincie Limburg scoort 78% van het maximaal te behalen punten op de kwaliteit van het routenetwerk. Routebureau Noord- en Midden-Limburg heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het verbeteren van het beheer en onderhoud van het netwerk. Zo zijn alle gegevens van het netwerk digitaal beschikbaar voor gemeenten en is er een goed meldsysteem ingericht voor fietsers die problemen tegenkomen tijdens hun fietstocht. Er is regelmatig overleg en afstemming over aanpassingen met lokale, regionale, provinciale en landelijke route-organisaties en er is een plezierige en constructieve samenwerking met de uitvoerende aannemer, in dit geval de sociale werkvoorziening in de regio. Dit alles stelt het Routebureau in staat verbeteringen aan het netwerk uit te voeren die de ‘fietsbeleving’ ten goede komen. De inspanningen werpen hun vruchten af en zijn dit jaar beloond met 4 sterren.